wzkw.asp.waw.pl
Instytucjonalne praktyki współczesności – zajęcia w Fundacji Galerii Foksal
Instytucjonalne praktyki współczesności, zajęcia z Andrzejem Przywarą w Galerii Fundacji Galerii Foksal, 22 III 2017.