wzkw.asp.waw.pl
IV Seminarium Dłużewskie
IV Seminarium Dłużewskie 10-12 luty 2017: „Przeoczenia, przemilczenia, uproszczenia. Ku krytycznej lekturze tekstów z obszaru historii sztuki polskiej”