wzkw.asp.waw.pl
Europejskie Dziedzictwo Kulturowe – III
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną – Europejskie Dziedzictwo Kulturowe. Zdjęcia z praktyk terenowych w Rzymie – ciąg dalszy