wzkw.asp.waw.pl
ZEBRANIE DYPLOMANTÓW!
W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2016 O GODZ. 13.15 W AULI NA WYBRZEŻU ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE DLA STUDENTÓW V ROKU i II R. II ST. W SPRAWIE TEORETYCZNYCH PRAC DYPLOMOWYCH. ZEBRANIE POPROWADZI DR KATARZYNA KASIA – KIEROWNIK KATEDRY HISTORII SZTUKI I TEORII KULTURY OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA