wzkw.asp.waw.pl
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na studia magisterskie
Więcej informacji: Terminarz uzupełniającego naboru we wrześniu Zasady przyjęć na studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną