wyobrazniej.pl
Edukacja wizualna - Wasze opinie (wyobraźniejowe podsumowanie, cz. 2)
Ten post jest długo zapowiadanym podsumowaniem trzymiesięcznych badań i rozmów, które stanowiły ważną część projektu „Wyobraźniej! Kreatywna edukacja”. Badania te towarzyszyły warsztatom opisanym w jednym z wcześniejszych postów (dokładnie tym - klik) i dotyczyły edukacji wizual