zacharselekcja.pl
MOTYWACJA PODCZAS SELEKCJI CZ.2 WIZUALIZACJA SUKCESU
„Wyobrażenie porażki blokuje część potencjału energetycznego, a wyobrażenie sukcesu mobilizuje funkcje organizmu w kierunku określonego celu”.