yisc-alazhar.or.id
Kisah Penderitaan Sayyidina Khabbab bin AI-Arat Radhiyallahu ’anhu
Sayyidina Khabbab bin AI-Arat Radhiyallahu ’anhu termasuk seorang sahabat yang dipenuhi keberkahan, yang menyiapkan dirinya untuk menerima berbagai ujian. Dia adalah orang yang telah menahan penderitaan-penderitaan yang berat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala pada masa awal Islam. Khabbab