yaraticiofis.com
Python Dili Kullanımı Sözdizimi Ve Değişkenler Üzerine Örnekler - Yaratıcı Ofis Blog
Python nedir? popüler bir programlama dilidir. Bu Dil Guido van Rossum tarafından 1991 yılında oluşturuldu. Ne İçin kullanılır ? web geliştirme (sunucu…
Yaratıcı Ofis