westereender.nl
20 jaar in 2020... of toch 80? - De Westereender
DE WESTEREEN - Trijn van der Ploeg-Postma uit De Westereen wordt op zaterdag 29 februari 80 jaar. Ze is één van de weinigen die op Schrikkeldag jarig is. ,,Eins wurd ik dus 20 jier. En ek noch yn 2020. Dat is dochs wol bysûnder’’, lacht mevrouw Van der Ploeg.