vivatpoetovio.si
USPEŠNA PRIJAVA NA RAZPIS VEZANA NA PROJEKT PTUJ – TRETJI MITREJ Z REZERVATOM (EŠD 9262), OBNOVA FASADE IN STREŠNE KRITINE
Januarja 2019 se je Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož prijavil na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR2-SVP-2019-20. Pokrajinski muzej