visitmalinska.com
Obilježavanje 110 godina organiziranog turizma u Malinskoj
Turistička zajednica općine Malinska – Dubašnica ove godine obilježava 110 godina organiziranog turizma u Malinskoj.