visitmalinska.com
Informacija Ministarstva turizma o pomoćnim krevetima
Preuzmi dokument ~ Pomoćni kreveti - rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu