veritasadvies.com
Een verwerkers overeenkomst; handig of noodzakelijk?
Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat de hele Europese Unie één privacywetgeving heeft. Iedereen die persoonsgegevens van bijvoorbeeld klanten verzamelt en laat verwerken, moet een verwerkersovereenkomst hebben. Denk hierbij aa