verabass.com
Lựa chọn cấu hình máy tính đồ họa và những khó khăn của người dùng - Kiến Thức Vera Bass
Bạn là kĩ sư thiết kế các công trình, bạn muốn chọn một cấu hình máy tính đồ họa cao