verabass.com
Lễ hội hoa đào Xứ Lạng 2019 - Kiến Thức Vera Bass
Đông đến, khi những cánh hoa đào bắt đầu bung nở chào đón một năm mới nữa chuẩn bị đến.