verabass.com
Bồi thường đất canh tác nằm trong diện quy hoạch quận thanh trì - Kiến Thức Vera Bass
Thanh trì là quận ngoại thành vùng ven hà nội với diện tích đất nông nghiệp lớn. Quy hoạch quận