vd-gradbenistvo.si
Večstanovanjski objekt Zelena pot
Večstanovanjski objekt Zelena pot