transcomwireless.com
5G CW Scanner
5G CW Scanner 5G CW Scanner là một thiết bị được xây dựng trên nền tảng tích hợp chuẩn scanner tín hiệu CW và phần mềm phân tích. Thiết bị được sử dụng để tự động quét tín hiệu CW với tốc độ cao. Thiết bị có thể quét đo RSSI b