transcomwireless.com
SiteHawk
Máy phân tích cáp và ăng ten cầm tay SiteHawk là thiết bị phân tích cáp và ăng-ten cầm tay đầu tiên trên thế giới chạy trên nền hệ điều hành Android và sử dụng màn hình cảm ứng có độ phân giải cao. Máy nhỏ, nhẹ và dễ dàng mang đi. S