topazelite.com.vn
Tôi là người nước ngoài làm sao mua nhà tại Việt Nam ?
Hiện nay, nhu cầu sở hữu căn hộ của người nước ngoài tại Việt Nam đang rất cao, nhưng nhiều khách hàng vẫn chưa rõ về luật Việt Nam cũng như cách nào để có thể mua được một căn hộ hợp lệ. Vạn Thái Land xin được trích dẫn bài