topazelite.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh có dáng dấp của một siêu đô thị
Nhằm mục tiêu xây dựng thành phố HCM sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á, Hiệp hội Bất động sản thành phố HCM nhất trí với đề xuất cần có c