topazelite.com.vn
Q&A NHỮNG CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN DRAGON 2 – DỰ ÁN TOPAZ ELITE
Block B khu căn hộ Dragon 2 gồm mấy căn, mấy loại diện tích Như thiết kế chung của Topaz Elite – Block B Dragon 2 cũng được thiết kế 10 căn trên sàn và được trang bị 3 thang máy và 1 thang bộ. Các căn hộ tại rất đa dạng các diện tích cun