topazelite.com.vn
Hàng trăm khách hàng đến đặt chỗ từ 7 giờ sáng - Topaz Elite
Dù 8h30 mới bắt đầu làm việc nhưng ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm khách hàng đến Topaz Elite để đợi đặt chỗ, chứng tỏ sức hút của dự án này là vô cùng lớn. Tổng số đặt chỗ buổi sáng đã lên đến gần 300 chỗ. Khách