topazelite.com.vn
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ PHOENIX 1 VÀ PHOENIX 2 NGÀY 5.5.2018
Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách tiến độ xây dựng hai khu căn hộ Phoenix 1 và Phoenix 2 dự án Topaz Elite được cập nhật vào ngày 5.5.2018 Theo đó, dự án đang giữ tiến độ tốt khu căn hộ Phoenix 1 Block A đang thi công sàn tầng 10. Phoenix 1