topazelite.com.vn
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ KHU CĂN HỘ PHOENIX 1 NGÀY 27/03/18
Chủ đầu tư xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng khu căn hộ Phoenix 1 mới nhất được cập nhật vào ngày 27/03/2018. Theo đó, Phoenix 1 hiện đang có tiến độ đảm bảo. Phoenix 1B đang thi công sàn 09, Phoenix 1A đang thi công sàn 08. Phoe