topazelite.com.vn
Cập nhật tiến độ xây dựng Phoenix 1 và Phoenix 2 14/06/2018
Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng của 2 khu căn hộ Phoenix 1 và Phoenix 2 được cập nhật ngày 14/06/2018. Hiện + Khu căn hộ Phoenix 1 A đang thi công sàn 12 + Khu căn hộ Phoenix 1 B đang dựng cột vách thi công sàn 15 Khu c