topazelite.com.vn
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ DRAGON - TOPAZ ELITE NGÀY 21.1.2019
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ DRAGON – TOPAZ ELITE NGÀY 21/01/2019 Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng khu căn hộ Dragon, dự án Topaz Elite được cập nhật vào ngày 21/01/2019. Theo đó: D1B. Hoàn thành sàn tầng 06