topazelite.com.vn
Cập nhật tiến độ xây dựng Dragon 14/07/2018
Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng khu căn hộ Dragon dự án Topaz Elite được cập nhật ngày 24/07/2018. Khu căn hộ Dragon 1, D1A-D1B đang thi công phần hầm Khu căn hộ Dragon1 đang xây dựng phần hầm Khu căn hộ Dragon 2, D