topazelite.com.vn
Cập nhật tiến độ Topaz Elite ngày 4/8/2018
Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ dự án Topaz Elite ngày 4 tháng 8 năm 2018. Khu căn hộ Phoenix 1 hoàn thành sàn 16 đang thi công sàn 17 Khu căn hộ Phoenix 1 Khu căn hộ Phoenix 2 đang thi công sàn 6 Khu căn hộ Phoenix 2 Khu căn