topazelite.com.vn
Cập nhật tiến độ Topaz Elite 09/09/2018
Vạn Thái Land gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng của dự án Topaz Elite được cập nhật vào ngày 09/09/2018. Theo đó, tiến độ xây dựng đang được đảm bảo rất tốt. Khu căn hộ Phoenix 1 A và B đang thi công sàn 19 Khu căn hộ P1 Khu