topazelite.com.vn
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ PHOENIX 2 - 16/08/2019
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ PHOENIX 2 - 16/08/2019 Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ của khu căn hộ Phoenix 2 được cập nhật vào ngày 16.08.2019. Theo đó: Khu căn hộ đã được đổ xong sàn tầng 20 và đang dựng cột vách lên tằng 21. M