topazelite.com.vn
Cập nhật tiến độ khu căn hộ Dragon Topaz Elite 23/06/2018
Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ xây dựng khu căn hộ Dragon dự án Topaz Elite ngày 23/06/2018. Theo đó tiến độ đang được đảm bảo rất tốt. D1A đã hoàn thành xong phần móng đang dựng cột vách để thi công phầ