topazelite.com.vn
Cập nhật tiến độ dự án Topaz Elite ngày 31/10/2018
Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng dự án Topaz Elite được cập nhật ngày 31/10/2018 theo đó: Khu căn hộ Phoenix 1 đã thi công xong sàn 23 Khu căn hộ Phoenix 2 đã hoàn thành xong sàn 10 Khu căn hộ Dragon 1A đang thi công sàn