topazelite.com.vn
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 3.1.2019
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 3.1.2019 Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ dự án Topaz Elite mới nhất được cập nhật ngày 3.1.2019. Theo đó, tiến độ dự án đang ổn định: Khu căn hộ Phoenix 1A đã xong sàn 27 đan