topazelite.com.vn
Cập nhật tiến độ dự án Topaz Elite ngày 20/09/2018
Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ mới nhất dự án Topaz Elite ngày 20/09/2018. Theo đó: P1A-B hoàn thành sàn 20 đang dựng cột vách thi công sàn 21 P2 đang dựng cột vách thi công sàn 01 D1A-B đang thi công sàn 02 chuẩn bị