topazelite.com.vn
BĐS Việt Nam thu hút vốn nhà đầu tư ngoại nhờ lợi suất ban đầu
Ngoài Úc, Nhật Bản và Trung Quốc duy trì vị thế điểm thu hút đầu tư xuyên biên giới hàng đầu khu vực thì Việt Nam đang thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài nhờ sự hỗ trợ của các nền tảng vĩ mô và lợi suất