tojeto.info
Cast Disk | Kovinska miselna igra
Dva diska sta zaklenjena pravokotno drug na drugega. Vaša naloge je, da ju spravite narazen in nazaj skupaj.