thlfood.com
Lạp xưởng khô hút chân không – bao bì 500g