telepro.vn
TUYỂN DỤNG DESIGNER
TelePro là một startup trong lĩnh vực Telesales, Telemarketing. Bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại, TelePro đã kết nối hàng trăm doanh nghiệp với hàng chục ngàn telesales trên khắp cả nước. Hiện nay TelePro đang tuyển dụng vị trí Designer