telepro.vn
THẰNG CON TRAI "VÔ DỤNG"
Không đi làm văn phòng là "vô dụng", là "ăn bám". Câu chuyện này chắc chẳng của riêng ai. Nhưng có thật thế không? Công việc sáng 8h chấm công, chiều 5h tan sở có thực sự tốt hơn công việc của những con người bị cho là