telepro.vn
TELESALES VÀ TELEMARKETING - DOANH NGHIỆP CẦN CÁI NÀO?
Telesales và Telemarketing hiện nay vẫn đang khiến nhiều nhà quản lý nhầm lẫn và áp dụng sai...