telepro.vn
TELEPRO - LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU CHI PHÍ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP
Đối với mỗi doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng qua điện thoại chiếm giữ vai trò rất quan trọng. Chăm sóc khách hàng tốt sẽ giúp duy trì khách hàng hiện tại, tạo ra khách hàng trung thành, đồng thời thu hút khách hàng tiềm năng. Doanh nghiệp