telepro.vn
Novaland - Tiếp thị dự án thần tốc đến khách hàng
Cùng sự phát triển của công nghệ, nghề telesales có những bước tiến mới, tạo thuận lợi cho hoạt động telesales của các doanh nghiệp bất động sản.