telepro.vn
Những sai sót tối kỵ mà các Telesales nên tránh
Telesales chính là một công cụ giúp các doanh nghiệp phát triển, gia tăng doanh thu. Tuy nhiên hiện tại đang có một bộ phận lớn các Telesales làm việc mà không đem lại hiểu quả