telepro.vn
Ngưới hướng nội có làm Telesales được không?
Đặc điểm tính cách chung của người hướng nội là trầm tính, khó mở lòng, ít nói,.. Tuy nhiên tính cách này có hoàn toàn là điểm yếu của người hướng nội khi làm Telesales?