telepro.vn
Liệu những công việc partime các bạn đang làm có xứng đáng?
Vấn đề làm thêm của các bạn sinh viên hiện đang là chủ đề nóng được bài tán xôn xao hiện nay: “ Sinh viên nếu nhà không quá khó khăn thì đừng nên đi làm thêm bưng bê, phục vụ 12k/h đến mức ảnh hưởng việc học”