telepro.vn
Kéo khách hàng không hài lòng quay trở lại
Trên thực tế, chuyện khách hàng không hài lòng là điều khó tránh khỏi, nhưng, doanh nghiệp hoàn toàn có thể giảm thiểu các phí tổn phát sinh, thậm chí biến họ trở thành khách hàng trung thành nếu biết cách xử lý khéo léo.