taxangels.pl
Jakie są różnice i podobieństwa w kontrolach skarbowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii?
Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie prawidłowości rozliczeń i wywiązywania się z obowiązków wobec urzędów, a zatem zweryfikowanie czy przedsiębiorcy przestrzegają przepisów prawa podatkowego. Czym różnią się kontrole w Polsce i w Wielkiej Brytanii?