taxangels.pl
Co to jest rezydencja podatkowa?
Osoby pracujące lub prowadzące działalność gospodarczą za granicą, spotykają się z określeniem: rezydencja podatkowa. Jest to ustalone międzynarodowymi przepisami miejsce, w którym należy dopełnić obowiązków podatkowych.